قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی
قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی
تمام روزهای خوش تمام لحظه های شاد هدیه به چشمون سیات
تاريخ : جمعه 21 فروردين 1394 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 79 مرتبه
چطوری جیگر پخته

موضوع :
تاريخ : جمعه 10 بهمن 1393 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 87 مرتبه
سلام به همه به دلیل بهم خوردگی یه قسمت ازوب فقط میتونم تایپ کنم تامشکلش حل بشه الهی قسمت همه بشه بیست وسوم ابان رفتیم مشهدریحانه اولین باربودحرم امام رضامشرف شدسعی کردیم باهواپیمابریم تاریحانه کمترخودش وماروخسته کنه گرچه ازشیطنت واذیتش کم نشدخوبیش این بودزودبه اقارسیدیم ریحانه تواین فاصله کلماتی یادگرفته گویی=خوبی. گوشون=ویشگون. بیا. نینو=این ایناهاش. اله=خاله. داداشی. بادر=مادر. بادا=بادکنک. بشین. پوتو=پتو. تو. توو=توپقولوقولوقوقو=صدای خروس. بایسا=وایسا. دوشله=خوشگله. بسی=تسبیح. اصلااصلا =صلوات. بیس=سیب. موز. یله=ژله. بسی=سبزی. قوقو=چاقو. تازه به باباش میگه دوسه دا=دوست دارم .و گاگالاقوقولا گوشولا=یعنی باچاقوگوش گاوه روببر حسابی دلبری میکنه. کله=سر کله و...... راستی یهسری عکس اتلیه ای گرفته دعاکنیدمشکل وب حل شه چون نمیتونم عکس بزارم بعدبراتون میزارم ببینید

موضوع :
تاريخ : پنجشنبه 27 شهريور 1393 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 88 مرتبه

سلام به همه

این دختربلا تواین مدت چیزایی یادگرفته که گفتنش خالی ازلطف نیست

 

اغال=اشغال

ایش=بشینم

ایشی=بشین

کاکا=ماکارونی یاماکا

ما=ماست

دوو= دوغ

مو=موی سر

قوقار=خودکار

نو=نون

کوا=کلاه

جیز=کباب وگوشت

مو=مرغ

مار=مار

چش چش=چشم چشم

جیش= جیش

گو=گل

ات ات=اتل اتل   اتل متل

 

یه چیزایی هم تندتندمیگه که گاهی ازخنده میترکم فقط تولحظه میشه فهمیدچی میگه

خلاصه شکرخداداره بزرگ مشه وقدمیکشه فقط داره دیرحرف میزنه

عاشق بازی کردن باپدرشه چون دل وروده هم وبیرون میریزن عاشق بازی کردن توفضاهای بازه که نشه کنترل کردش بسیارزیرک وبلدچطوری منوپدرش وگول بزنه امیدوارم زودتربه حرف بیادموضوع :
تاريخ : پنجشنبه 27 شهريور 1393 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 133 مرتبه

اولین بستنی که ریحانه خورد

ریحانه ونی نی هاش

ریحانه به همراه پدر درامامزاده هاشمموضوع :
تاريخ : چهارشنبه 26 شهريور 1393 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 116 مرتبهموضوع :
تاريخ : چهارشنبه 26 شهريور 1393 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 127 مرتبهموضوع :
تاريخ : شنبه 21 تير 1393 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 110 مرتبه

سلام به همگی ببخشیدواقعا  بعدیه تاخیرچندماهه سروکلم پیداشد اخه اسباب کشی داشتم تاببندم جابه جاشم و

وازنوبازکنم طول کشید دوم اینکه اینترنت وباشماره جدیدفعال کنیم دردسرداشت  امابه نظردست پراومدم تواین مدت

دخمل مامان حسابی بزرگ شده اوف اوف شیطون که ماشاا...

چیزای زیادی یادگرفته مثلا بره دستشویی گلاب به روت یابگه جیز =گوشت  .  با که منظورش باد.   دا  که همون داغه.

اجی  .  هاپ که منظورش سگه.مع که گاوه وچیزای دیگه

مردادهم عروسی عمورضاست که درتلاشیم حاضرشیمخجالت

 موضوع :
تاريخ : سه شنبه 20 اسفند 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 175 مرتبه

سلام گلم اواخر بهمن ماه سفری به قزوین داشتیم چندروزی دورهم بودیم خوش گذشت گشت

وگذارودورهمی هاو.....خریدوووووو....

اماچندروزی گذشت که مادرجون حالش بدشدوراهی تهران شده تواین فاصله شماحسابی باکاوه ومهدی

بازی کردیمادرجون مجبورشدتن به عمل جراحی بده چون کیسه صفراش پرسنگ شده بودبلاخره

بعدچندروزمادرجون اومدالان بهتره چندباری بردیمت پارک حسابی دویدی وخوشحال شدی الانم اومدیم

خونمون گلم شیطون شدی بامزه ترشدی کارای جالب میکنی عشقم

 

 موضوع :
تاريخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 147 مرتبه

سلام مهربونم

اولین جشن تولدت مبارک باشه صدساله بشی الهی الهی الهیهوراهورا

عسلم یه روزسه تایی رفتیم رشت برای خریدلوازم موردنیازکلی

 گشتیم ولی جایی که بایدمیرفتیم نرفتیم چون که ادرسو اشتباهی

 رفتیم به هرحال خریدکردیم غذاخوردیم گشتیم خسته شدیم

 وووووطفلک باباکه توهمش توبغلش بودی وکلی خسته

 شدواردجزییات نمیشم نزدیک تولدشدروزچارشنبه مادرجون

 وخاله جون اومدن طبق معمول حسودی ریحان خانم باکاوه ریزه

 شروع شد خربیاروباقالی بارکن ریحانه بکش کاوه بکش ریحانه

 بخواب کاوه بیدارشو وبلعکس شیرتوشیری بود تواین

 گیرودارریحان خانم دچار (روم به دیواراسهال)شدبلاخره شب قبل

 تولد میوه هاروشستم وباباباوخاله چیدیم وسلفون کشیدیم .بادکنک

 هاروخاله بیچاره تنهایی بادکرد اینقدفوت کردکه کبود شد دیروقت

 خوابیدیم وصبح بعدصبحانه گردگیری تمیزکاری شروع شداخه

 مراسم بعدظهربودیه مراسم نقلی همین روزدایی جونم رسیدقبل

 ازشروع جشن رفت اخه بایدجایی میرفت

کم کم مادرجون جمشیدابادی بااقاجون عمه ها هم اومدن زن

عموصغراهم صبح اومده بودمراسم نقلی مادرحدتونبودمیدونم امابه

 دلایلی که بعداتوضیح میدم دلخواه نشد.کیک تولدت خیلی

 زیبابوداماشیرنی پزی بی بی ازپسش برنیومدوقتی دیدمش حسابی

 عصبی شدم کاردمیزدی خونم درنمیومد دلم میخواست پسش بدم

 اما عمه سکینه راست وریسش کردقرار بودبرم حسابی ازخجالتش

 دربیام که شمامریض شدی قراراتلیه هم به خاطرکسالت شمافعلا

 کنسله تاخوب بشی ختی فرصت نشدچندتاعکس واسه وب

 شمابندازیم نکه ننداخته باشیم مدارکش موجود امابدردوب نمیخورد

اخ نفسم خیلی بامزه شدی بوس میکنی کارایی میکنی که خیلی

 خنده دارگاهی هم اموزنده عاشقتم بعدا عکساتم میزارمبای بایبای بایبای بای

 راستی همگی باکادوهای نقدی شون ماروشرمنده کردن انشاا...جبران کنیم کادوی تولدی هم که مابرات خریده بودیم یه زنجیرطلابودموضوع :
تاريخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 154 مرتبه

دخمل من

باعرض پوزش به دلیل خواب الودگی ریحانه دراخر مراسم وگرفتن عکس عکس دیگری که قابلیت گذاشتن در وب راداشته باشدندارم اماچندعکس باهمان تیپ بعدتولد گرفتم که ببینید

عسل

عشق

ناناز

اینم کادوهای بیمارستانت

هدیه زن عموزینب

هدیه عمو علی

هدیه عمه صدیقه

هدیه عمورضاوزن عموصغری

اینم کمدت ونی نی هات

تخت خواب

ویترینموضوع :
تاريخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 156 مرتبه

سلام نانازخانم

بیماری همچنان برشماغلبه کرد چندبارپیش گالی گربردیمت اماافاقه نکرد(ازاوناکه ات واشغال توگلورودرمیارن)

مهربونم بلاخره توبیمارستان ٣١خردادمنجیل بستری شدی تارگ ازت گرفتن هلاک شدی ازون به بعدهروقت

 لباس سفیدمیبینی توتن کسی گریه میکنی بعدداروگرفتن توسه شبانه روز مرخص شدی

امابعدچندروزاستفراغ شروع شد بردمت رشت باعمورضا بازم دکترقاهری بستریت کرد خیلی عذاب کشیدی

واسه رگ گرفتن من شباخواب نداشتم تکون میخوردی بلندمیشدم خوشبختانه بعدسه شب مرخص شدی

 الان خداروصدهزارمرتبه شکرحالت بهتره مادرجون واقاجون هرروزصبح میومدن بیمارستان تاغروب میموندن

مادرجون جمشیدابادی وعمه وشوهرشم اومدن عموعلی وزن عمو عمورضا وزن عموصغری وعمواشرف

وخانمش ودخترعموکبری  هم بهت سرزدنوهرکدوم برات یه چیزی اوردن دست همه شون دردنکنه

امروزصبح بعدیک ماه ردمت واکسن یکسالگیتم زدی بمیرم اشکات گلوله میشدومیریخت پایین

عاشقتم عشقمدلقکموضوع :
تاريخ : پنجشنبه 5 دی 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 132 مرتبه

سلام عزیزدلم

کم کم داره سیزده دی ازراه میرسه ویکسالگیت روبه پایانه الان خوابی ومن دارم عاشقانه برات مینویسم کلی کارای جالب میکنی حدوددوماهی هست که کلاغ پر میخونی من میگم کلاغ تومیگی پ

یعنی پرزبونتومیزنی به سقف دهنت وصدادرمیاری باخودت زمزمه میکنی ازمحرم تاالان که مداحی میشنوی سینه میزنی یه ماهی هم هست که داری تلاش میکنی راه بری بلندمیشی وقدم برمیداری یه متری میری بعدتالاپی  میخوری زمین الانم ده دقیقه نشده خوابیدی وبیدارشدی خیلی ناقلایی تابعد موضوع :
تاريخ : يکشنبه 3 آذر 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 143 مرتبه

کاوه

کاوهموضوع :
تاريخ : يکشنبه 3 آذر 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 152 مرتبه

سلام عشق وامیدمن الان که دارم دلنوشته هاوخاطرات وبرات ثبت میکنم توخوابی وچندروزدیگه یازده

ماهگیت تموم میشه  حسابی شیطون شدی وشیرین تراز عسل وبه شکل زیبایی تنهایی منوپرکردی

یازده مهربودکهواسه سالگردعمویحیی خدابیامرزکه عموی بابامیشه راهی شفت شدیم رفتنی خوابیدی

وبعدبیدارشدن شیطونیت گل کردوحسابی بامسافرای مینیبوس بازی کردی اخه همگی باهم رفتیم مادرجون

واقاجونم اومده بودن که اونام اولین بارزیارتشون بود من توباهم همراه بقیه رفتیم حرم وتوچقدزیبادستای

کوچولوتوگره میکردی به ضریح انگاراولین بارت نبوداینکاروانجام میدادی یه اتفاقی هم اونجابرات افتادسرت

محکم خوردبه شوفازوحسابی گریه کردی غروب که شدبرگشتیم خونه وتواولین سفرزیارتیت وتجربه کردی

 عزیزمموضوع :
تاريخ : سه شنبه 28 آبان 1392 | نویسنده : مامی سعیده
بازدید : 134 مرتبه

اش دندونی کاوه

شیرخوارگان عسل خاله

شیرخوارگان: زیبای مادر

شیرین من

                                                   موضوع :
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
درباره وبلاگ

جوجه حنایی مامان توبهترین خاطره عمرماشدی الی قربون دل فندوقیت بشم.مامانت برات عاشقانه مینویسه:ازتمام لحظه های قدکشیدنت لحظه های باتوبودنت ازسیب خنده رولبات ندیدن اشک توچشات .برای توعاشقانه ترین لحظه هاوعارفانه ترین سجده ها روارزومیکنم ازکسی که توروزیبا افرید دلت دریایی وشاد همیشه اهل بیت وبیار به یاد

آخرین مطالب
لینک دوستان
آرشیو مطالب
آمار سايت
افراد آنلاین : 1 نفر
بازديدهاي امروز : 3 نفر
بازديدهاي ديروز : 5 نفر
بازدید هفته قبل : 5 نفر
كل بازديدها : 15589 نفر
امکانات جانبی